ZacZess arbetar med hållbarhet!

Hållbarhet är en viktig fråga för oss på ZacZess. Vi har sedan start fokuserat på de delar som vi kan vara med och påverka som ett start-up företag. För att miljön ska bli bättre behöver alla vara med och bidra, och speciellt vi som företag inom klädindustrin. Nedan kan du ta del av det arbete vi gör för att främja ett hållbart samhälle.

Social hållbarhet

Vi inom ridsporten har tur då vi alla tävlar och utför sporten på samma villkor. Vi är väldigt glada över att ridsporten ser ut som den gör men dessvärre ser det inte ut så i hela världen. Vi vill därför vara med och bekämpa fattigdom genom hållbart entreprenörskap där män och kvinnor har samma förutsättningar. 

ZacZess stöttar kvinnor i fattiga länder 

Hand in Hands vision är en värld utan fattigdom. Genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper Hand in Hand framförallt kvinnor att starta egna företag. ZacZess har hjälpt 10 stycken kvinnor att starta sin egen verksamhet och tack vare den ökade inkomsten och självständigheten har kvinnorna möjlighet att med egen kraft förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer. Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.

Läs mer om Hand in Hands arbete här

Frakt

Vi vill i största mån undvika att behöva frakta våra produkter med flyg då flygindustrin har en förödande påverkan på industrin. Vi har därför valt att i möjligaste mån frakta våra produkter från våra leverantörer med tåg. Tågfrakt innebär betydligt lägre CO2-utsläpp per fraktat kilo än flygfrakt. Faktum är att flygfrakt resulterar i ungefär 30 gånger större utsläpp än tågfrakt.

Återvinning

Vi vill inte att några kläder ska ligga på en hylla och aldrig komma till användning. Kläder som inte används är förödande för klimatet. Vi har därför tagit stegat och börjat skänka alla kläder som är hela och rena men av olika anledningar inte är säljningsbara till organisationer som skänker kläder till fattiga länder i Afrika. Vi tycker det är viktigt att vi som en del av klädproduktionen tar vårt ansvar och återanvänder allt som kan återanvändas.

Har du en ZacZess-produkt hemma som du inte använder? Sälj den eller ge bort den till någon som du vet kommer använda den. Du gör någon glad samtidigt som du förlänger varans livslängd.

Förpackningar

Vi kan hjälpa till att minska plastkonsumtionen genom att använda oss av klimatneutrala fraktpåsar. Vi på ZacZess använder 100% klimatneutrala fraktförpackningar för att bidra till att minska plastanvändandet i världen. Varje förpackning gör skillnad!

Pre-loader